Menghalalkan Segala Cara

Menghalalkan segala cara adalah pakem yang wajar dalam dunia per-trading-an. Lebih tepatnya menghalalkan segala cara demi tercapainya target keuntungan yang diinginkan.

[Read more…]